BILET MIESIĘCZNY

BILET MIESIĘCZNY

Informujemy  o  możliwości  nabycia miesięcznych  biletów  ulgowych dla uczniów, studentów, nauczycieli, dzieci niepełnosprawnych  i osób  niewidomych na w/w trasach.

Bilety można  nabyć  u kierowców  po wcześniejszym dostarczeniu dokumentów:

  • dane osobowe z adresem zamieszkania,
  • numer PESEL,
  • legitymacja lub kserokopia legitymacji szkolnej lub studenckiej (dwustronnie),
  • legitymacja lub kserokopia legitymacji nauczyciela (dwustronnie),
  • nazwa przystanku początkowego i końcowego,

Bilety miesięczne wydawane są z ważnością, na okres 1 miesiąca kalendarzowego.

Podróżny rozpoczynając przejazd obowiązany jest bez wezwania okazać bilet kierowcy.

Każda osoba korzystająca z biletu ulgowego, wraz z biletem okazuje dokument uprawniający do ulgi.